BEZPIECZEŃSTWO

RUNAWAY DROGBRUK - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

Zasady bezpieczeństwa 2022

Bezpieczeństwo zawodów oraz organizacji eventów Marki Runaway Drogbruk w związku z Covid-19.

UWAGA WAŻNE !!!

Pamiętajcie zawodnicy to jest event tworzony z pasji dla zawodników. A więc prosimy o uszanowanie naszych nowych wytycznych, do których jesteśmy zobowiązani dostosować się przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu w związku z pandemią COVID-19.
Każdy startujący zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia oraz Ankiety COVID-19, odmowa wypełnienia wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego
– Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji sprzyjającej zakażeniu
– Uczestnicy zawodów ( zawodnicy, obsługa, wolontariusze, organizatorzy) są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm i zasad sanitarnych
– Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez organizatora zasad, oraz rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego przeprowadzenia wydarzenia
– Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek TYLKO podczas startu i pokonywania toru
– Zawodnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa na terenie wydarzenia (PRZYPOMINAMY KAŻDY zawodnik otrzyma maseczkę ochronną w pakiecie startowym dla zawodników)
– Zapewnimy środki do dezynfekcji rąk oraz planujemy modyfikację biura zawodów tak, by zapewnić bezpieczne, sterylne środowisko do odbiorów pakietów startowych. Ograniczymy kontakt w biurze zawodów i strefie startu oraz mety
– Zdezynfekowany zostanie tor po starcie każdej grupy zawodników
– Będziemy mierzyć temperaturę wszystkim zawodnikom startującym na wydarzeniu
– W tym trudnym czasie nie będzie oficjalnej dekoracji zwycięzców. Odbiór nagród odbędzie się indywidualnie przez zawodników z organizatorami
– Depozyt będzie tylko i wyłącznie na kluczyki. Nie będzie prowadzony depozyt na ubrania oraz rzeczy wielkogabarytowe
– Szatnie oraz prysznice dostępnę będą pod warunkiem, gdyż pozwolą na to warunki oraz przepisy    Ministerstwa Zdrowia ze względów na pandemie COVID-19.
– zapewnimy środki do dezynfekcji rąk.

NA BIEŻĄCO KONTROLUJEMY SYTUACJĘ W KRAJU I W RAZIE POTRZEBY BĘDZIEMY DODAWAĆ BĄDŹ UJMOWAĆ POSZCZEGÓLNE WYTYCZNE. PRZED I PODCZAS WYDARZENIA WPROWADZIMY ODPOWIEDNIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZARÓWNO WŚRÓD UCZESTNIKÓW, JAK I NASZYCH PRACOWNIKÓW.
ZWIĘKSZONA ZOSTANIE ILOŚĆ FAL ORAZ  ZMIANY W BIURZE ZAWODÓW.
ILOŚĆ OSÓB PODCZAS EVENTU ZOSTANIE OGRANICZONA, CO ZA TYM IDZIE ZWIĘKSZYMY ILOŚĆ FAL, ABY ZACHOWAĆ BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY UCZESTNIKAMI BIEGU.
ZMODYFIKUJEMY    BIURO ZAWODÓW, BY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE, STERYLNE ŚRODOWISKO DO ODBIORU PAKIETÓW STARTOWYCH. OGRANICZYMY KONTAKT W BIURZE ZAWODÓW I STREFIE STARTU ORAZ METY. pAKIETY STARTOWE BĘDZIE MOŻNA ODBIERAĆ KILKA DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM EVENTÓW.
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE PODCZAS WYDARZEŃ
    1. PRZED WYDARZENIAMI ZOSTANIE POWOŁANY KOORDYNATOR DO SPRAW ZDROWOTNYCH I DO ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DBAŁOŚCIĄ O ZACHOWANIE WSZELKICH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA.
    2. BĘDZIEMY W STAŁYM KONTAKCIE Z WYZNACZONĄ OSOBĄ Z WŁAŚCIWEJ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ.
    3. WPROWADZIMY OBOWIĄZKOWE MASECZKI U WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW, SZCZEGÓLNIE MAJĄCYCH KONTAKT Z ZAWODNIKAMI.
    4. PRZY WEJŚCIU NA TEREN IMPREZY, DO BIURA ZAWODÓW I DO STREFY STARTU BĘDZIE ZAPEWNIONA DEZYNFEKCJA DŁONI.
    5. W PRZEBIERALNIACH I TOALETACH BĘDĄ DOSTĘPNE ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI WRAZ Z INSTRUKCJĄ WŁAŚCIWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK.
    6. PRZESZKOLIMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZKONTAKTOWEJ OBSŁUGI PUBLICZNOŚCI ORAZ PROCEDUR STOSOWANYCH NA IMPREZIE.
    7. ZAPLANUJEMY HARMONOGRAM WYDARZENIA W TAKI SPOSÓB, ABY JAK NAJMNIEJSZA LICZBA OSÓB PRZEBYWAŁA JEDNOCZEŚNIE W JEDNYM MIEJSCU.
    8. WYDŁUŻYMY PRACĘ BIURA ZAWODÓW, ABY UNIKNĄĆ GROMADZENIA SIĘ ZAWODNIKÓW.
    9. BĘDZIEMY REGULARNIE DEZYNFEKOWAĆ POWIERZCHNIE UŻYWANE PRZEZ ZAWODNIKÓW, WŁĄCZNIE Z PRZESZKODAMI.
    10. PRZYGOTUJEMY OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKÓW – BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE ORAZ W BIURZE ZAWODÓW.
    11. BĘDZIEMY PILNOWAĆ PRZESTRZEGANIA ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZNYCH ODLEGŁOŚCI 1,5M WE WSZYSTKICH PRZESTRZENIACH, W KTÓRYCH JEST TO MOŻLIWE.

Do pobrania