fb-pixel

Regulamin Elite

ZASADY SERII ELITE :

  1. Przestrzegamy zasad Fair Play na trasie i poza trasą.
  2. Sędzia, wolontariusz zawsze ma rację, decyzja jego jest niepodważalna, nie należy się kłócić. W przypadku dyskwalifikacji, zawodnik zobowiązany jest do oddania opaski i opuszczenia trasy biegu.
  3. Zawodnik przez czas trwania biegu zobowiązany jest do poruszania się z opaską w widocznym miejscu, zakaz chowania opaski.
  4. Przez utratę opaski rozumie się nie sklasyfikowanie w serii Elite. Dalszy udział w biegu jest możliwy bez wzięcia pod uwagę w jakiejkolwiek klasyfikacji innej kategorii. – zgubienie opaski,  również skutkuje nie sklasyfikowaniem w kategorii Elite.
   Odebranie opaski przez sędziego, wolontariusza za nie pokonanie przeszkody lub za wyraźne naruszenie regulaminu oraz na podstawie wniesionego protestu przez inne osoby w związku z niesportowym zachowaniem
  5. Zawodnik w kategorii Elite nie może wyjść poza trasę wyznaczoną taśmami, za skrócenie lub przecięcie taśmy – następuje automatyczna dyskwalifikacja.
  6. ZABRONIONA jest jakakolwiek pomoc zawodników, kibiców, sędziów podczas wyścigu. Zawodnik musi pokonać samodzielnie trasę, wszystkie przeszkody konstrukcyjne ZA WYJĄTKIEM przeszkód terenowych typu. Wilcze doły itp gdzie Organizator wcześniej udzieli informacji zawodnikom dotyczących udzielania sobie pomocy na przeszkodach . Zawodnik podczas wyścigu jak startuje tak kończy,  wszystkie elementów typu żele, rękawiczki nie mogą być pozostawione na trasie. Nie można przyjmować pomocy z zewnątrz, np. woda, jedzenie, folia NRC od kibiców, sędziów, wolontariuszy. W przypadku nie przestrzegania tych zasad zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w kategorii Elite oraz traci opaskę ( otrzymuje medal na mecie).
  7. W przypadku nie pokonania przeszkody zawodnik oddaje opaskę sędziemu lub wolontariuszowi i zostaje nie sklasyfikowany w kategorii ELITE. Zawodnik ma nieograniczoną ilość prób na przeszkodzie ( nie może trwać to dłużej niż do zakończenia eventu).
  8. Wyeliminowany zawodnik z kategorii ELITE musi pokonać przeszkody na zasadach kategorii OPEN.
  9. Seria ELITE startuje w czterech oddzielnych falach, Mężczyzn i Kobiet. Szczegółowy opis nagradzania znajduję się w rulebooku.
  10. Protest należy wnieść w trakcie trwania zawodów w biurze Organizatora. Protest zostanie rozpatrzony w ciągu trwania zawodów. Koszt wniesienie protestu 50 zł. Wyjaśnienie odbywa się w obecności zgłoszonego zawodnika ( lub jeśli wymaga sytuacja w obecności kilku osób związanych ze sprawą). W przypadku braku stawienia się danej osoby w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, dopuszczalny jest do stawienia się przedstawiciel klubu w których barwach startował zawodnik. Protest może zostać również rozpatrzony w przypadku braku stawienia się danej osoby.
  11. Kończąc pokonywanie przeszkody zawodnik musi wyraźnie trafić tylko i wyłącznie ręka w dzwonek (chyba że organizator w informacji przed biegiem przedstawi inną możliwość), w niektórych przypadkach przy braku dzwonka zawodnik musi skończyć za wyznaczoną linią.
  12. Zawodnik po przekroczeniu mety powinien skierować się do sędziego w celu potwierdzenia ukończenia zawodów z opaską w kategorii Elite.
  13. Każdy zawodnik z kategorii Elite ma konieczność napisania markerem numeru startowego na twarzy oraz podkreślenie go dwoma poziomymi kreskami, ułatwi to pracę sędziów.
  14. Klasyfikacja DRUŻYNOWA , Suma 4 najlepszych czasów mężczyzn oraz 1 kobiety – razem 5 zawodników. . Zostaną nagrodzone 3 najszybsze zespoły kategorii Elite.