Współpraca runaway

WSPÓŁPRACA

blank

SPONSOR GŁÓWNY

Danej edycji Biegu Runaway może zostać tylko jeden Fundator, który zyskuje specjalne warunki uzgadniane zawsze indywidualnie po wspólnych konsultacjach zainteresowanych stron. Więcej informacji można uzyskać pod adresem

blank

SPONSOR TECHNICZNY

wspolpraca@runawayocr.pl  Sponsor przeszkody, to szczególne działanie jest wyjątkową promocją dla Firmy/Osoby, które w ramach współpracy wykonał dla naszej organizacji przeszkodę dla Biegu Runaway po wspólnych konsultacjach technicznych danej przeszkody. Sponsor przeszkody zyskuje specjalne warunki promocji swojej Firmy lub Osoby.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: